Kompetensbloggen
 
Kompetensbloggen

29 juni, 2018Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018
Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta up …
Kulturbloggen
 
Kulturbloggen

3 februari, 2022Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024
Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu ärdet äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läsme …
AV-medias bloggar
 
AV-medias bloggar
Pedagogiska webbar och bloggar
AV-Media sköter drift och support för ett antal pedagogiska webbar och bloggar som stödjer lärare.
Res grönt
 
Res grönt
Res grönt i gröna Kronoberg!
Vill din organisation förbättra miljön? Klart ni vill. Anta en treårig utmaning för att minska er klimatpåverkan genom att resa grönare. Vi stöttar, peppar och ger er verktygen som hjälper er att lyckas.
Cirkulär ekonomi
 
Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län
"Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län" är ett treårigt EU-regionalprojekt som bygger på samverkan mellan offentliga aktörer, akademi och näringsliv.