Om projektet

Stärkt serviceutveckling i Kronobergs län är ett projekt med anslag från Tillväxtverket, initierat av Region Kronoberg och drivet i tät samverkan med en rad aktörer på samhällets alla nivåer: från studieförbund och lokala lanthandlare och utvecklingsgrupper – till kommuner och Länsstyrelse.

Målbilden är att ett genomtänkt strategiskt arbetssätt ska genomsyra servicearbetet på alla nivåer. Vi vill skapa strukturer och samarbetsformer för ett långsiktigt arbete som ger förutsättningar för utveckling även efter projektets formella slut. Ambitionen är att koppla servicefrågan tätare till andra verksamheter och insatser inom den regionala utvecklingen. Vi prövar vilka gemensamma intressen och handlingsmöjligheter som finns med till exempel besöksnäring, näringslivsutveckling, kultur, bredbandsutbyggnad samt kollektivtrafik och infrastrukturutveckling. Arbetet spänner över samtliga åtta kommuner i regionen: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult.

I projektets inledande fas arbetar vi med intressent- och nulägesanalys. Vi utreder vilka aktörer som berörs inom vardera av de åtta kommunerna, och kartlägger hur servicestrukturen ser ut idag. Detta underlag ska tjäna som en förutsättning för en gemensam förståelse av utvecklingsbehoven framöver. I senare fas kommer ett flertal samverkansforum att genomföras, där intressenterna bjuds in till diskussion och utbyte av såväl erfarenheter som idéer för nya projekt och insatser. Centralt är att samverkan sker mellan aktörer från olika sektorer, för att bryta stuprörsstrukturer och vidga plattformen för brett samarbete.

Projektplanen kan ni läsa här (PDF, öppnas i nytt fönster).

Projektet dokumenteras kontinuerligt på denna blogg, och följs av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet.

För frågor och funderingar, vänligen kontakta projektledare Aline Kärrbäck.