Podd om lastcyklar

Lastcyklar med elassistans är ett smidigt och klimatsmart alternativ när det gäller att transportera folk, varor och gods kortare sträckor. I denna poddserie pratar vi med olika aktörer och experter inom området.

Podden spelades in av Energikontor Sydost som en del av projekten Res grönt i gröna Kronoberg, Lasta, Cobium och Low Carbon logistics. Den finansierades av regionala tillväxtmedel, europeiska regionala utvecklingsfonden, Energimyndigheten och EU:s South Baltic programme.

Vi intervjuar Staffan Sölve från Move by bike. Staffan har många års erfarenhet inom IT, telekom och mobilitet, både som egen företagare och anställd i bland annat Ericsson och Trivector. Staffan är utbildad civilingenjör, och jobbar nu sedan fem år som projektledare, och även delägare, för miljövänlig citylogistik. Move by bike finns i flera städer och är Sveriges grönaste åkeri.

Emil Törnsten är bland annat är koordinator för Svenska cykelstäder och det cykelnätverk som Svensk Cykling driver i riksdagen. Han har en masterutbildning i urban and regional planning. Svenska Cykelstäder är en mötesplats och kunskapshubb för verksamma inom cykelplaneringen för att utbyta erfarenheter, att samverka inom mobility management och att driva opinionsbildning för att höja cyklingens status.

Mats Porle jobbade under många år i Finansbranschen i Stockholm, bland annat på Hagströmer & Qviberg, Neonet och Myrberg & Wiklund. Mats lämnade finansbranschen 2010 och började då fundera på en cykel som skulle fungera bra i stadsmiljö då han nyligen blivit pappa till tvillingar.

Mats grundade lastcykelföretaget Livelo och den första lastcykeln rullades ut 2014 och cykeln har sedan dess förbättrats och uppgraderats för att motsvara de krav en köpare ska ha på körglädje, säkerhet och design.

I detta avsnitt intervjuas Tomas Karlsson som är född 1954 och har i april 2018 lämnat en lång karriär som ingenjör och produktutvecklare för att arbeta som volontär inom en handfull ideella verksamheter i Sverige och Litauen. På Tomas webbplats www.bastuviken.se berättar han om olika verksamheter han är engagerad i, däribland Cykling utan ålder och Lions. Tomas har cyklat för Cykling utan ålder i drygt ett år.

I detta avsnitt intervjuas Cecilia Nygren som arbetar som nationell verksamhetsutvecklare för svenska Röda Korset. Hon arbetar med att främja hälsa och stärka människors kapacitet genom att skapa förutsättningar att mötas och bryta ofrivillig ensamhet.