Filmer, presentationer och workshops om hållbart resande

Studie av Trivector: Jobba på buss

Här kan du ta del av Trivectors presentation: Jobba på buss efter webbinariet 26 januari

Afrys rapport om laddinfrastruktur i Kronoberg

Anthesis rapport om produktion av förnybara drivmedel i Kronoberg

Webbinarium om förmånsbilar

Webbinarium om delningstjänster

Webbinarium om mötes och resepolicy

Webbinarium om resepolicy - YouTube

Webbinarium om förmåner

Kunskapsöversikt för Mobilitetshubbar

Ladda ner presentationer från våra tidigare evenemang

Mobility management i praktiken

Jenny Ekman, Kreera

Mobility management är ett koncept som främjar miljövänliga resor genom att påverka resenärens attityd och beteende. Hur kan vi använda det i praktiken? Jenny Ekman är trafikplanerare och har arbetat med mobility management sedan 2001. Hon har bland annat jobbat med forskning inom hållbara transporter och tagit fram mobility management-program för kommuner och stora projekt på Trafikverket.


Kan nudging få fler att resa hållbart?

Evelina Gunnarsson, iNudgeyou

De senaste fyrtio åren av beteendevetenskaplig forskning har visat att människans beteende är starkt påverkat av flertalet irrationella faktorer. Våra målsättningar och beteenden stämmer därför inte alltid överens. Beteendeanalytiker Evelina ­Gunnarsson guidar dig i begreppet nudging och hur du kan använda de irrationella faktorerna till att påverka beteenden kopplade till hållbart resande.


Jämställdhet i resval

Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector

Hur kan transportsektorn öka livskvaliteten och jämställdhet för medborgare i landet? Frågan har länge varit angelägen och en snabb urbanisering och ett ökat allmänt intresse för hälsofrågor intensifierar nu ytterligare intresset för transportsektorns roll. Lena Smidfelt Rosqvist är forskningschef på Trivector och expert på kombinationen av hållbar utveckling och transportsystem.


Hållbara resor och hälsa

Erik Stigell, Trivector

Du får en tydlig bild av den hälsovinst samhället kan räkna hem när samhället gör det enklare att gå och cykla i staden. Erik Stigell, konsult och forskare i hälsa och transport, delar med sig av resultat från PASTA-­projektet, en internationell forskningsstudie där man har undersökt sambandet mellan stadsplanering, fysisk aktivitet, hälsa och samhällsekonomi.


Hållbara resor och landsbygden

Po Tidholm

Frilansjournalisten och författaren Po Tidholm bjuder på en omskakande omvärldsanalys kring vad som sker när stora grupper invånare hamnar i stadens skugga. Städerna växer och ­landsbygden tappar folk. Orsakerna är komplexa – och har skiftat över tid – men att begripa dem är viktigt för alla som vill upprätthålla det demokratiska samtalet, göra investeringar eller nå människor med kulturella uttryck av olika slag.


Effekter av sparsam körning

Per Eckerström, ­Växjö Yrkes­förarutbildning

Genom att köra sparsamt kan du spara 5–10 procent i tid och 5–10 procent i drivmedel. Per­ ­Eckerström har arbetat med flera av Sveriges största utbildare under flera år, vilket gjort honom till en av Sveriges mest meriterade utbildare av yrkeschaufförer.


Hur reser kronobergarna?

Per-Åke Andersson, Energikontor Sydost

Du får veta resultatet av den resvaneundersökning som Region Kronoberg och Energikontor Sydost genomförde i våras och som skickades ut till 20 000 offentligt anställda i Kronobergs län. Delprojektledaren Per-Åke Andersson presenterar resultaten som ger oss en indikation av inom vilka områden det kan finnas vilja och möjlighet till förändring.


Rapport: Samordnad varudistribution Uppvidinge