Vi hjälper företag att minska sin klimatpåverkan från resor och transporter

Res grönt i gröna Kronoberg hjälper arbetsplatser i Kronobergs län för att minska koldioxidutsläppen från resor till, från och i jobbet och från godstransporter. Vi stöttar, peppar och ger er verktygen som hjälper er att lyckas.

Så går det till

 1. Vi kartlägger ert nuläge

  Vi kartlägger nuläget, analyserar och kommer med förslag på åtgärder tillsammans med er utifrån era förutsättningar.

 2. Ni testar att ställa om

  Dags att testa vad som funkar för er. Medarbetare får testa att resa till och från jobbet med till exempel elcykel, elbil, kollektivtrafik och samåkning. Medarbetare får också testa att jobba från en arbetshubb.

 3. Ni inför åtgärder

  Arbetsplatsen inför åtgärder som gör det lätt att göra rätt för medarbetare att välja fossilfria sätt att resa.

 4. Vi utvärderar

  Vi tittar på vilken effekt åtgärderna har fått – har de bidragit till att minska ert koldioxidutsläpp?

Vill ditt företag vara med i omställningen mot gröna resor? Kontakta projektledare Åsa Forss på Region Kronoberg.

Bakom Res grönt i gröna Kronoberg står Region Kronoberg, Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Kronoberg. Projektet finansieras av Region Kronoberg och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Nuvarande satsning pågår mellan 2021 och 2023.

Kika på resultatet av vårt arbete med klimatsmarta resor 2017–2020.

Res smartare och gör stor skillnad

Vi kan inte alltid välja det mest miljövänliga sättet att frakta varken människor eller varor – ibland måste vi ta flyget eller bilen. Men vi kan bidra till ett bättre klimat genom att resa smartare.

Du kan göra stor skillnad genom att byta bilen mot bussen. Tar du bussen till jobbet bara en dag i veckan har du helt plötsligt sparat 20 procent av ditt koldioxidutsläpp från dina jobbresor.

Följ oss på sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram där du får inspiration och kunskap om klimatsmarta resor.

Vi som är med 2021-2023

            

Vi som var med 2017–2020

*Ikea i Älmhult är också en av de medverkande arbetsplatserna.