Remissperioden avslutad för Kronobergs kulturplan

Förslag till ny kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april 2021 och gick sedan ut på remiss. Alla var välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni. Nu är remisstiden avslutad och 33 yttranden skickades in.

Remissvar

Läs remissvaren här

Lämna ett svar