Kulturplan 2018-2020 (2021)

Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020 (2021)

Planen, som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020, antogs av regionfullmäktige 8 november 2017. Med anledning av coronapandemin beslutade Regionfullmäktige att förlänga kulturplanen ett år. Kulturplanen omfattar därmed även 2021. 

Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2021, pdf, öppnas i nytt fönster
Bilaga: Positionspapper Regionsamverkan Sydsverige Kultur, pdf. öppnas i nytt fönster

Omslagsbild till Kronobergs kulturplan. Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto: Hugh Carswell

Goldberg Variations – ternary patterns for insomnia Foto: Hugh Carswell

Prioriterade utvecklingsområden

Region Kronoberg har, efter dialog med länets kulturaktörer,  valt ut fem områden att satsa extra på:

  • Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
  • Kultur i hela Kronoberg
  • En internationell arena för muntligt berättande
  • Det fria ordet i Kronoberg
  • en starkare infrastruktur för bild- och form

Remissutgåva

Förslaget till kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdag den 22 juni 2017. Remisstiden avslutades 10 september 2017. 32 yttranden skickades in.

32 inkomna remissvar

Processplan

Processplan för att revidera Regional kulturplan för Kronobergs län inför 2018-2020

Pressmeddelande

Pressmeddelande: Kronobergs kulturplan klar för remissrunda (öppnas i nytt fönster)
Pressmeddelande: Så ska kulturen utvecklas i Kronoberg