Information med anledning av coronapandemin

Konst-, kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Region Kronoberg följer utvecklingen noga. Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför en ny verklighet och arbetar nu parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och kartläggning av nuläge och behov hos våra olika intressenter.

Nyhetsbrev från kulturstaben

Informationsflödet i samhället är stort med anledning av coronapandemin. Nya råd och restriktioner, ny lagstiftning, nationell utredning om konsekvenserna på kulturområdet och en mängd olika krisstöd presenteras från olika aktörer. Därför samlar vi nu information i ett nyhetsbrev för att dela med oss av vår omvärldsbevakning och för att berätta om vad som är aktuellt på regional nivå.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Prenumerera här.

Nyhetsbrev 2021

Region Kronobergs kultur är ett nyhetsbrev som innehåller aktuella frågor inom kulturområdet. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab.

Region Kronoberg kultur 1/ januari 2021
Region Kronoberg kultur 2/ februari 2021