En miljard kronor i stöd till kulturen 2021

I slutet av december presenterade regeringen hur fördelningen av den tidigare aviserade stimulandmiljarden för 2021 kommer att se ut. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet och medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om fördelningen

Bidragsgivande aktörer

Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns länkar till information på de bidragsgivande aktörernas respektive webbplatser.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier 3 öppnar 13 januari.
Läs mer: Konstnärsnämndens nyhetssida

Författarfondens kommer att utlysa extra stipendier. Under januari kommer detaljerna kring fördelningen av de extra medlen att presenteras på författarfondens webbplats.
Läs mer: Författarfondens nyhetssida.

Kulturrådets medel fördelas under våren.  150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.
Läs mer: Kulturrådets pressmeddelande

Svenska Filminstitutet har i dagsläget inte utformat riktlinjer och regelverk för dessa medel.
Läs mer: Svenska Filminstitutets pressmeddelande

Lämna ett svar