Dialoger

Tidplanen för revideringsprocessen är ändrad på grund av det osäkra läget och pandemins stora konsekvenser för konst- och kulturområdet. Kulturstaben arbetar intensivt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och har en löpande dialog med kulturplanens intressenter för att uppdatera nuläge och kartlägga nya behov.  

Genomförda dialoger

Under hösten 2019 genomfördes ett antal dialoger för att uppdatera nuläget. Det skedde dels genom dialogmöten med kulturplanens olika intressenter och dels genom vårt mobila kontor där vi fanns tillgängliga på olika platser för att möjliggöra för fler att komma med inspel.

Det finns fortsatt möjlighet att lämna kommentarer direkt via bloggen längre ner på den här sidan. Välkommen att delta!


24 februari (Sverigefinnarnas dag)dialog med nationella minoriteter i Kronoberg, Ljungby bibliotek
18 december, tema bild och form på kulturnämnden
11 december, dialog med nationella minoriteter i Kronoberg
16 november, mobilt kontor, Skatelövs församlingshem, Grimslöv
8 november, kommunalt forum kultur
7 november, mobilt kontor, IKEA:s Aktivitetshus, Älmhult
29 oktober, dialog med Regionteatern Blekinge Kronoberg
24 oktober, dialog med Riksteatern Kronoberg
23 oktober, tema film på kulturnämnden
18 oktober, dialog med Kulturparken Småland
9 oktober, kommunalt kulturchefsnätverk
8 oktober, Länsstyrelsen i Kronobergs län om nationella minoriteter
7 oktober, dialog med Ideell kulturallians (IKA) Småland
4 oktober, dialog med Filmregion Sydost
26 september, mobilt kontor på Regionteatern Blekinge Kronoberg (i anslutning till Medborgarscen Performance Lecture)
25 september, dialog med Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg
25 september, mobilt kontor på Regionteatern Blekinge Kronoberg i samband med utbildning Kulturcrew för barn och unga i länet
19 september, dialog med Det fria ordets hus
19 september, mobilt kontor på Det fria ordets hus i samband med författarträff
18 september, dialog med länets studieförbund
12 september mobilt kontor på Utvandrarnas hus i samband med PechaKucha-night
10 september, dialog med Hemslöjden i Kronoberg
17 juni, tema kulturarv och muntligt berättande på kulturnämnden
29 maj, kommunalt kulturchefsnätverk och regionala kulturorganisationer
10 maj, kommunalt forum kultur
30 april, tema scenkonst på kulturnämnden

Ge inspel till kommande kulturplan

Skriv dina tankar i kommentarsfältet nedan.

Lämna ett svar