Kategoriarkiv: Omvärldsbevakning

Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Information med anledning av coronapandemin

Konst-, kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Region Kronoberg följer utvecklingen noga. Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför en ny verklighet och arbetar nu parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och kartläggning av nuläge och behov hos våra olika intressenter.

Nyhetsbrev från kulturstaben

Informationsflödet i samhället är stort med anledning av coronapandemin. Nya råd och restriktioner, ny lagstiftning, nationell utredning om konsekvenserna på kulturområdet och en mängd olika krisstöd presenteras från olika aktörer. Därför samlar vi nu information i ett nyhetsbrev för att dela med oss av vår omvärldsbevakning och för att berätta om vad som är aktuellt på regional nivå.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Prenumerera här.

Nyhetsbrev 2021

Region Kronobergs kultur är ett nyhetsbrev som innehåller aktuella frågor inom kulturområdet. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab.

Region Kronoberg kultur 1/ januari 2021
Region Kronoberg kultur 2/ februari 2021

En miljard kronor i stöd till kulturen 2021

I slutet av december presenterade regeringen hur fördelningen av den tidigare aviserade stimulandmiljarden för 2021 kommer att se ut. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet och medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om fördelningen

Bidragsgivande aktörer

Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns länkar till information på de bidragsgivande aktörernas respektive webbplatser.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier 3 öppnar 13 januari.
Läs mer: Konstnärsnämndens nyhetssida

Författarfondens kommer att utlysa extra stipendier. Under januari kommer detaljerna kring fördelningen av de extra medlen att presenteras på författarfondens webbplats.
Läs mer: Författarfondens nyhetssida.

Kulturrådets medel fördelas under våren.  150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.
Läs mer: Kulturrådets pressmeddelande

Svenska Filminstitutet har i dagsläget inte utformat riktlinjer och regelverk för dessa medel.
Läs mer: Svenska Filminstitutets pressmeddelande

Publikrestriktionerna för idrott- och kulturevenemang med sittande publik ändras från 50 till 300 personer.

Regeringen har beslutat om ett nytt undantag från förbudsförordningen som möjliggör allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med högst 300 sittande deltagare, inte 500 som tidigare diskuterats. Ändringarna gäller från och med den 1 november.

Läs hela pressmeddelandet på Regeringskansliets webbplats.

Information för dig som vill söka medel från regeringens krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv 2020

Regeringen har fattat beslut om ett krisstöd på 1,5 miljarder till svenskt kulturliv som ska fördelas under hösten. Den största delen av krisstödet kommer fördelas av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns en sammanställning av de bidragsgivande aktörerna, typ av stöd, ansökningstid samt länkar till information på respektive webbplats.

Statens Kulturråd

Statens kulturråd har fått i uppdrag att fördela 881 miljoner kronor. Dessa är fördelande i tre grupper. Upp till 400 miljoner går till krisstöd för intäktsbortfall för arrangörer under perioden juni till september, upp till 80 miljoner går till smittsäkra arrangemang och övriga medel fördelas utifrån andra behov som finns.

Följande ansökningsperioder och områden gäller:

Första utlysningen

Andra utlysningen

Kulturrådet kommer också att anordna webbinarier för att stödja organisationer i ansökningsförfarandet.

Mer information publiceras löpande på Kulturrådets webbplats.

Konstnärsnämnden

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att fördela 200 miljoner kronor. Ansökningsomgången för krisstipendier har öppnats och sista ansökningsdag är den 22 oktober. Konstnärsnämndens krisstipendier riktar sig till yrkesverksamma konstnärer på en professionell nivå inom bild och form, musik, teater, film, dans och cirkus.

Mer information finns på Konstnärsnämndens webbplats.

Svenska Filminstitutet

Filminstitutet har fått i uppdrag att fördela 375 miljoner av regeringens nya stödpaket till kulturen. Fördelningen av pengarna kommer att ske i olika faser, och omfattar förutom stödmedel till produktionsområdet för film och dramaserier även stöd till biografer, distributörer och festivaler för uteblivna biljettintäkter. Filminstitutet kommer att intensifiera dialogen med nyckelaktörer om hur fördelningen gör mest nytta.

Mer information publiceras löpande på Filminstitutets webbplats.

Sveriges Författarfond

Författarfonden har fått i uppdrag att fördela 30 miljoner i stöd till enskilda författare och andra litterära upphovsmän. Utlysningen är öppen under tiden 2 oktober – 15 oktober 2020.

Mer information publiceras löpande på Författarfondens webbplats

Övriga bidragsgivande aktörer

  • Bildupphovsrätt, 10 miljoner
  • Scenkonstallianserna, 20 miljoner
  • Centrumbildningarna, 10 miljoner
  • Sametinget, 4 miljoner

Relaterad information, pressmeddelande från Kulturdepartementet:

Beslut om fördelningen av krisstödet på 1,5 miljarder till kulturen 2020
Kulturens delar av budgeten