Kategoriarkiv: Kunskapsfördjupning

Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och går nu ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni.

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Länk

>> Ta del av remissutgåvan och lämna synpunkter, Region Kronobergs webbplats Gröna Kronoberg


Se aktuella informationsfilmer för dig som driver företag

På webbplatsen Företagarna Play finns informationsfilmer där experter svarar på vanliga frågor som berör coronapandemin och hur den påverkar svenska småföretagare. Medlemsorganisationen Företagarna genomför också extra livesändningar för att ta upp aktuella ämnen. Nedan har vi samlat direktlänkar till informationsfilmer och inspelade livesändningar.

Korttidsarbete, eller korttidspermittering, som det också kallas: Vad betyder det?

Korttidsarbete/-permittering: Hur fungerar stödet för företag som inte har kollektivavtal?

Experten om korttidsarbete: Vad ställs det för krav på sökande företag?

Inspelad livesändning: Allt om arbetsrätt

Inspelad livesändning: Stödåtgärderna för enmansföretagare 

Kunskapsfördjupningar om kulturens och kulturskapares geografi

Myndigheten för kulturanalys har nyligen släppt två rapporter som beskriver geografiska skillnader kring kulturskapares villkor och invånarnas tillgänglighet till och utbud av kultur.

Ny rapport: Sårbart kulturutbud i landsbygden

Myndigheten för kulturanalys har kartlagt kulturutbudet i Sveriges 290 kommuner 2013–2017 i en rapport som publicerades i mitten av november. Rapporten, Kulturens geografi, visar att kulturutbud finns i samtliga 290 kommuner, men utbudet är större i storstadskommuner och i täta kommuner med närhet till en större stad, medan landsbygdskommuners kulturutbud är beroende av enskilda aktörer. Bibliotek och studieförbund är verksamheter som har heltäckande geografisk spridning och skapar kulturutbud i alla landets kommuner.

– I landsbygden är kulturutbudet knutet till ett fåtal aktörer, det är en sårbar situation. Försämrade förutsättningar för bibliotek, studieförbund, scenkonstens turnerande verksamhet och civilsamhällets verksamheter kan få betydande konsekvenser för kulturutbudet på landsbygden, säger Sverker Härd, myndighetschef på Kulturanalys i ett pressmeddelande från myndigheten.


Ny statistik: Kulturskapares villkor i olika delar av landet

I rapporten Kulturskapares geografi – en registerstudie som publicerades i början av december presenterar Myndigheten för kulturanalys för första gången figurer och tabeller som ger en inblick i kulturskapares livsvillkor, arbetsliv och inkomster i olika delar av Sverige.

– Syftet med rapporten är att på ett enkelt sätt skapa kunskap om kulturskapares villkor kring möjligheter att utöva av kultur i olika delar av landet. Kartläggningen visar att kulturskapare mer än andra yrkesgrupper väljer att etablera sig i storstäderna, säger Fredrik Lindström, utredare i ett pressmeddelande från myndigheten.

Kunskapsfördjupning om digitalisering

För att uppdatera nuläget i kommande kulturplan har kulturstaben fått i uppdrag att ta fram flera regionala kunskapsfördjupningar, bland annat inom digitalisering kopplat till kulturområdet.  

Emma Hagman Rang

Som en del i det arbetet träffade vi Region Kronobergs digitaliseringskoordinator Emma Hagman Rang. De regionala digitaliseringskoordinatorerna ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster. Vi pratade om förutsättningar och behov inom digitalisering kopplat till kulturområdet och hur vi kan samarbeta.

Emma kommer att bidra med omvärldsbevakning och bli ett bra stöd i den fortsatta processen. Vi ser fram emot fler möten med henne.

Länk:

Läs mer om regionala digitaliseringskoordinatorer