Kulturplan 2012-2014

Framtagandet av Regional kulturplan 2012-2014

En mängd aktörer bidrog med underlag till den första regionala kulturplanen för Kronobergs län 2012-2014 i form av nulägesbeskrivningar och remissyttranden. Kommunerna, de kulturinstitutioner som staten medfinansierar, samt organisationer med regionalt stöd lämnade in nulägesbeskrivningar i syfte att beskriva verksamheterna. Underlaget syftade också till att samla bilder av den kulturella infrastrukturen på lokal nivå och regional nivå och vilka utvecklingsområden som respektive aktör såg. Med kulturell infrastruktur menas utbud av och tillgänglighet till utbildning, stödsystem, institutioner och konstnärers villkor samt nätverk inom kulturområdet.

Under våren 2011 anordnades strategiska samtal där representanter från kommunerna, det professionella kulturlivet och civilsamhället bjöds in.

Under april skrevs remissutkastet till den regionala kulturplanen som sedan gick ut på remiss under perioden 11 maj till 1 augusti 2011. Ett Kulturens Open Space anordnades också i samband med remissperioden, under Tylösandsveckan.

29 aktörer påverkade innehållet i den regionala kulturplanen genom att lämna in remissyttranden. Annan dokumentation, till exempel sammanfattningar, deltagarlistor och presentationer från möten, workshops och strategiska samtal är möjliga att hitta genom sökfunktionen på sidan.

Den regionala kulturplanen för Kronobergs län 2012-2014

Rapporter

Protokoll och beslut

Remissyttranden

(remissutgåvan av kulturplanen var ute på remiss 11 maj 2011 – 1 augusti 2011)

Nulägesbeskrivningar

(samlades in under mars 2011)

3 tankar kring ”Kulturplan 2012-2014

 1. Har skummat kulturplanen och vill berömma er för ett gott arbete och ett begripligt dokument. Mitt snabba intryck är att det är väl formulerat, tydligt och konkret. Ska läsa noggrannare!
  Jag är engagerad i föreningen Svensk Form Småland och försöker skapa mig en bild av de tre länens kulturplaner och hur ffa konsthantverk och designfrågor behandlas i de olika planerna.

  1. Hej Britt-Marie!
   Tack för din kommentar! Ett gott arbete och ett begripligt dokument är ett bra betyg för de dialoger och den samverkan som skett mellan en mängd olika aktörer under processen med att ta fram en regional kulturplan. Det tackar vi för!
   Kanske är du också intresserad av strategin och handlingsplanen som specifikt rör kulturella och kreativa näringar? Du hittar dem här:
   http://kulturplankronoberg.se/kulturella-och-kreativa-naringar/

Lämna ett svar