Nu genomför vi Kulturplan Kronoberg 2022-2024

Sägenplatsen Systersjöarna, en del av Sagobygden. Foto: Maria Lindberg

Vid årsskiftet började vår nya regionala kulturplan att gälla och nu är
det äntligen dags för oss att tillsammans genomföra den nya kulturplanen. Läs
mer om utvecklingsarbetet på kulturområdet, länets förutsättningar och kulturplanens prioriteringar på Region Kronobergs webbplats regionkronoberg.se.

Kulturbloggen avslutas

Webbplatsen Kulturplan Kronoberg kommer inom kort att avvecklas och nu kan du
i stället följa arbetet via regionkronoberg.se och nyhetsbrevet Kultur i
Kronoberg. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab och innehåller
aktuella frågor inom kulturområdet.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

>> Läs mer och prenumerera

Vill du veta mer om Kronobergs kulturutveckling?

>> Läs mer här

Remissperioden avslutad för Kronobergs kulturplan

Förslag till ny kulturplan antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april 2021 och gick sedan ut på remiss. Alla var välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni. Nu är remisstiden avslutad och 33 yttranden skickades in.

Remissvar

Läs remissvaren här

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat barns och ungas rätt till kultur, breddat deltagande i kulturlivet och att skapa en hållbar kulturell infrastruktur som viktiga utvecklingsområden. Förslaget antogs under kulturnämndens sammanträde torsdagen den 29 april och går nu ut på remiss. Alla är välkomna att lämna synpunkter på hela eller delar av planen genom att skicka ett yttrande till Region Kronoberg senast 25 juni.

Lämna synpunkter fram till 25 juni

Remissutgåvan har tagits fram i dialog med kulturplanens intressenter, det vill säga kommuner, det professionella kulturlivet, det civila samhället samt grannregioner och nationella myndigheter. Kulturnämnden välkomnar nu alla som vill lämna inspel och synpunkter på hur kulturlivet i Kronoberg ska utvecklas de kommande åren att göra det senast 25 juni. Beslut om slutversion fattas av regionfullmäktige den 27 oktober.

Länk

>> Ta del av remissutgåvan och lämna synpunkter, Region Kronobergs webbplats Gröna Kronoberg


Information med anledning av coronapandemin

Konst-, kultur- och idrottsområdet är hårt drabbat av pandemins effekter. Region Kronoberg följer utvecklingen noga. Kulturstaben har ställt om sin verksamhet för att skapa beredskap inför en ny verklighet och arbetar nu parallellt med omvärldsbevakning, påverkansarbete och kartläggning av nuläge och behov hos våra olika intressenter.

Nyhetsbrev från kulturstaben

Informationsflödet i samhället är stort med anledning av coronapandemin. Nya råd och restriktioner, ny lagstiftning, nationell utredning om konsekvenserna på kulturområdet och en mängd olika krisstöd presenteras från olika aktörer. Därför samlar vi nu information i ett nyhetsbrev för att dela med oss av vår omvärldsbevakning och för att berätta om vad som är aktuellt på regional nivå.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?
Prenumerera här.

Nyhetsbrev 2021

Region Kronobergs kultur är ett nyhetsbrev som innehåller aktuella frågor inom kulturområdet. Nyhetsbrevet produceras av Region Kronobergs kulturstab.

Region Kronoberg kultur 1/ januari 2021
Region Kronoberg kultur 2/ februari 2021

En miljard kronor i stöd till kulturen 2021

I slutet av december presenterade regeringen hur fördelningen av den tidigare aviserade stimulandmiljarden för 2021 kommer att se ut. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Detta blir det tredje krisstödet till kulturlivet och medlen kommer att fördelas som stipendier och stöd till konstnärer och andra aktörer på kulturområdet som drabbats hårt under pandemin.

Läs mer: Regeringens pressmeddelande om fördelningen

Bidragsgivande aktörer

Observera att detaljerade riktlinjer och regelverk för de nya bidragen fortfarande kan vara under arbete. Nedan finns länkar till information på de bidragsgivande aktörernas respektive webbplatser.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier 3 öppnar 13 januari.
Läs mer: Konstnärsnämndens nyhetssida

Författarfondens kommer att utlysa extra stipendier. Under januari kommer detaljerna kring fördelningen av de extra medlen att presenteras på författarfondens webbplats.
Läs mer: Författarfondens nyhetssida.

Kulturrådets medel fördelas under våren.  150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet.
Läs mer: Kulturrådets pressmeddelande

Svenska Filminstitutet har i dagsläget inte utformat riktlinjer och regelverk för dessa medel.
Läs mer: Svenska Filminstitutets pressmeddelande