Projektet Kompetens i Kronoberg

I projektet KOMPETENS I KRONOBERG arbetar vi med strategisk kompetensutveckling för ditt företag. Du kan få stöttning i form av olika insatser med syfte att höja kompetensen och lägga grund för strategisk kompetensutveckling. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden och Region Kronoberg.


2019-12-12

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar vi från projektet Kompetens i Kronoberg

Vi på Kompetens i Kronoberg vill tacka alla för ett gott samarbete under det gångna året. Kompetens i Kronoberg har haft ett spännande år, mycket utbildningar och aktiviteter har genomförts. Vi är tacksamma för engagemanget och viljan till kompetensutveckling. Vi har haft fantastiska resultat i projektet – 857 individer har kompetensutvecklats under cirka 27 500 timmar.

Vi avslutar Kompetens i Kronoberg genom att bjuda in till en framtidsspaning, säkra din plats och anmäl dig senast 19 december!

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-09-27

2 månader kvar!
kompetens i Kronoberg

 

Flertal av de utbildningar och aktiviteter som vi har genomfört i projektet har genererat till nya lärdomar, verktyg, arbetsmetoder och nätverk. Det finns en stor efterfrågan på de insatser vi erbjuder.

Dock vill vi lyfta att vi enbart har två månader kvar (sep – 30 nov) för att genomföra aktiviteter.

Vad händer sedan? (Mer information kommer)

Efterfrågar du någon insats eller utbildning under den kvarstående perioden? Hör av dig så kan vi undersöka vad det finns för möjligheter.  

Erbjudande just nu!

Kompetenskartläggning  

Genomför en kompetenskartläggning på ditt företag! Mer information, se bifogat.

Här berättar Caroline, VD Hall Miba om arbetet.

Se film >>

Excel

1 oktober Excel grund intensiv – 1 dag.

15 oktober Excel fortsättning – 1 dag.

12 november Excel grund intensiv – 1 dag.

Praktisk pedagogik

Vill du få verktyg i hur man lär ut kunskap och överför kunskap till andra inom den egna organisationen. Mer information, se bifogat.

Datum 3 oktober och den 8 oktober.   

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-08-30

  KOMPETENS I KRONOBERG

Efter en härlig sommar har nu flera utbildningar satt igång igen. Denna veckan har vi bland annat haft grundläggande ekonomi och arbetsledarutbildning. Bild från arbetsledarutbildning visas nedan:

Igår hade vi även ett fint avslut på vår ledarskapsutbildning för VD/Chef (bilderna nedan). Redan som i nästa vecka startar Kompetens i Kronoberg upp en tredje grupp vilket vi ser fram mot.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.

2019-06-24

Glad sommar!

KOMPETENS I KRONOBERG

NU närmar sig en välbehövlig ledighet. Flertal utbildningar och aktiviteter har genomförts. Vi är måna om att projektet ger effekter hos individen och verksamheten. Enligt vår utvärdering säger deltagarna följande:

97% anser att utbildningarna i mycket hög eller i hög grad varit engagerande och intressanta.

88,2% anser att utbildningarna har svarat mot individens behov.

85,3% varit relevant för jobbet.

 

 


Nyhet!

Kompetenskartläggning   
I projektet erbjuder vi även kompetenskartläggning. Här berättar Caroline VD Hall Miba om arbetet.

Se film >>

Ledarskapsutbildning vd/chef
Under vinter/hösten har 20 chefer/VD deltagit i utbildningen. Nu till hösten kommer vi att starta en ny grupp 3, välkommen med din anmälan.

Praktisk pedagogik
Ny utbildning startar i höst! Vill ni få verktyg och metoder gällande implementering av kunskap. Kanske hantering av hur kunskapen kan överföras inom verksamheten?

Ledarskap – arbetsledare fortsättning!
Nu erbjuder vi deltagare som var med under första tillfället en fortsättning. Informationen kommer även gå ut till era medarbetare som medverkat i utbildningen tidigare.

Klicka här för att ta del av datum och anmälan.

Utbildningen är kostnadsfri, begränsat antal platser!

Utbildning inom försäljning?
Finns det efterfråga på en utbildning inom försäljning? Vi behöver några deltagare för att starta igång en sådan utbildning. Vänligen hör av er om det skulle vara intressant!


Kompetens i Kronoberg i media

Projektet har fått en hel del uppmärksamhet i media den senaste tiden.Det tycker vi såklart är roligt!

För mer information, klicka nedan:
KOMPETENS I KRONOBERG I MEDIA

Tack!

Vi på Kompetens i Kronoberg vill tacka er för det gemensamma arbetet som varit hittills. Vi önskar er en fantastisk sommar! Har du några funderingar eller frågor gällande utbildningar så hör gärna av er. Vi tar semester 1 juli – 31 juli.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-05-15

Full fart i projektet!

KOMPETENS I KRONOBERG


Projektets aktiviteter

Nu har vi varit igång med utbildningar några månader och flertal utbildningar har både startat och blivit avslutade. Under januari till och med mars månad har vi haft 290 deltagare, vilket resulterat i cirka 2500 utbildningstimmar.

De utbildningar som är avslutade har bidragit till kunskap och mycket lärdomar. Efter varje utbildning genomförs en utvärdering. Här kommer en sammanställning.

Deltagarutvärdering skala 1-6

  • Projektledning: Totalt betyg 5.37. Skattning framtida nytta: 5.3
  • Ledarskap arbetsledare: Totalt betyg 5.2. Framtida nytta: 5.18
  • Ritningsläsning: Totalt betyg 5.5. Framtida nytta 5.4
  • Excel grund: Totalt betyg 5.6. Framtida nytta 5.0
  • Projektledarutbildningen: Totalt betyg 5.4. Framtida nytta 5.2

Deltagarutvärdering skala 1-5
Produktionsekonomi: Skala 1-5. Totalt betyg 4.23. Framtida nytta 4.45

Utbildning: Grundläggande ekonomi med PWC

Är du intresserad av att gå grundläggande ekonomi den 20 och 27 augusti? Se bifogad fil. Vid intresse hör av er snarast.

 

 


Månadens Företag

Linnea Käck, försäljningschef Emballator Lagan Plast
Har precis genomfört en ledarskapsutbildning.

Vad tar du med dig från utbildningen?
–         Det är en stor fördel att gruppen är en blandning med personer från flera företag. Det har varit nyttigt att få höra andras perspektiv och infallsvinklar. Jag tycker upplägget på denna utbildning var bra och på en lagom nivå. Jag tar med mig metoder som feedbackstrappan och kommunikationsverktyg.

Vad har du lärt dig?
–        Jag har fått verktyg som jag kan använda vidare i min roll, vilket underlättar arbetet med att stärka och utveckla grupp och medarbetare.

Hur viktigt är kompetensutveckling för dig och företaget?
–         Att få genomföra kompetenshöjande insatser är viktigt, det gör att jag utvecklas i min roll. Det stärker både mig och företaget. Att få möjlighet till utveckling gör att man stannar kvar på företaget och trivseln ökar. På Emballator Lagan Plast satsar man på sina medarbetare, de som vill utvecklas får denna möjlighet. Där ligger vi nog i framkant.

Att satsa på kompetensutveckling, vad tror du det ger för effekter?
–         Det skapar engagemang och man presterar bättre, vilket i sin tur skapar lönsamhet för företaget.

Har du tips till andra företag?
–         Att man ska se kompetensutveckling som något långsiktigt. Att de individer som går utbildning även ska ha förmåga och förutsättningar att förmedla kunskapen vidare i organisationen.


Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-03-13

Full fart i projektet!

KOMPETENS I KRONOBERG

Fantastisk start av projektets aktiviteter!

Under januari månad erbjöd Kompetens i Kronoberg utbildningar för 70 deltagare vilket resulterat i 643 utbildningstimmar. Just nu pågår full aktivitet och många utbildningar är igång.

Vi är igång med ritningsläsning, projektledning, Excel, produktionsekonomi, ledarskap för vd/chef, ledarskap för arbetsledare och produktionsekonomi.

Fler tillfällen för Excel fortsättning!

Är du intresserad av att gå Excel fortsättning? Vi har några lediga platser och därför öppna vi upp för en Excel fortsättning den 26-27 mars i Ljungby. Är ni intresserade hör av er snarast!

När: 26-27 mars

Plats: Ljungby, Idé och Resurscentrum


Månadens företag

Företaget: Klarvik AB

Vilka utbildningar har ni genomfört? Produktionsekonomi, ledarskapsutbildning och Ritningsläsning/mätteknik, säger Malin Karlsson.

Vad har utbildningarna medfört för effekter hos medarbetarna?

– Det har skapat engagemang och delaktighet. Ska vi växa som företag gäller det att medarbetarna också växer och höjer sin kompetens.

Vad ger det för nytta för företaget?

– Det gör att vi blir konkurrenskraftiga som företag. Idag är CNC-operatörer en bristvara och genom att satsa på intern utbildning skapas goda förutsättningar. Vi ser det som en framgångsfaktor.

Vad är viktigt för er?

– Vi fokuserar mycket på trivsel, vi vill att våra medarbetare ska tycka att det är kul att komma till jobbet

Malin Karlsson Ekonomi och HR-ansvarig


Lokal media

Är du intresserad av att läsa mer om artiklarna kontakta gärna någon av oss,

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-02-05

Projekt Kompetens i Kronoberg har nu slutfört sin första utbildning i Ritningsläsning. Utbildningen som pågick i två dagar på företaget Klarvik verkar vara uppskattad. Följande citat beskriver vad utbildningen haft för betydelse hos ett av företagen:

Projektet är uppskattat då det blir enkelt för företag att utbilda sin personal. Utbildning gör att personalen känner sig uppskattad som i sin tur leder till att engagemanget ökar. Projektet kom i helt rätt tid för vår del, då vi har haft en efterfrågan på utbildning, berättar Malin Karlsson, Financial Manager, Klarvik.

Med det hoppas vi att ni företagare ser lika mycket fram mot kommande utbildningar som vi gör.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2019-01-09

Kompetens i Kronoberg börjar nu utbilda företag

Nu är vi i gång! Igår hölls det första utbildningstillfället inom projektet Kompetens i Kronoberg. Ett flertal utbildningar kommer under 2019 att hållas för projektets deltagande företag. Först ut var utbildningen Ledarskap för arbetsledare.

Under 2019 genomförs utbildningsinsatserna. Igår genomfördes det första tillfället för utbildningen Ledarskap – arbetsledare med utbildare Michael Kullberg. Det blev en inspirerande dag med många lärdomar och engagerade deltagare.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2018-12-20

God Jul & Gott Nytt År!

Vi på Kompetens i Kronoberg vill tacka alla för ett gott samarbete under det gångna året. Kompetens i Kronoberg har haft ett spännande år och mycket har hänt. Nu ser vi med glädje fram emot 2019!

Vi startar året med en inspirationsdag och löpande under året kommer olika utbildningar att genomföras. Vi har redan nu påbörjat vårt arbete och bokat in utbildningstillfällen för ledarskap, arbetsledare, Excel och ritningsläsning. Vi är nu även färdiga med våra upphandlingar gällande produktionsekonomi, grundläggande ekonomi, Lean production och projektledning.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2018-11-16 11:40

Start av utbildningar!

Vi vill tacka alla för de prioriteringar som har gjorts. Vi är glada för den fantastiska responsen och ert intresse av projektets aktiviteter.

Vi kan nu informera att 350 deltagare har anmält sitt intresse till projektets aktiviteter. Det medför i sin tur till att vi kan tillgodose alla de prioriteringar ni efterfrågar. Under november månad planerar vi inför de kommande utbildningar som startar 2019. Vi hör av oss under november-december för att boka in utbildningsdatum. Vissa av utbildningarna kommer att ske gemensamt med andra företag, medan andra kommer ske på plats på ert företag.

Vi är nu färdiga med upphandlingen för utbildningarna: Ritningsläsning & mätteknik, Excel och ledarskap. Pågående upphandlingar är projektledning, praktisk pedagogik, lean production och ekonomi/produktionsekonomi

Notera att vi startar upp året med en inspirerande utbildningsdag, med temat: Säkra kompetensförsörjningen genom att utveckla och kommunicera den attraktiva arbetsplatsen.  Anmälan skickades ut 9 nov via mejl – hittar ni inte mejlet, kontakta Sofia Ekström.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2018-09-06 15:40

Prioriteringslistan – projektets utbildningsinsatser

Under frukostmötet nästa vecka kommer prioriteringslistan att presenteras. Den ska hjälpa er att göra era val kring de utbildningsinsatser som projektet Kompetens i Kronoberg erbjuder.

Vet du redan nu vad för utbildningsinsatser du efterfrågar för dig och ditt företag så finns prioriteringslistan länkad nedan.

Prioriteringslistan: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=aef1c2409f0d

Senast anmälningsdag är den 8 oktober.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2018-08-28 13:45

Hej företagare!

Nu är hösten äntligen här och vi planerar för de utbildningsinsatser som projektet kommer kunna erbjuda er under 2019. I förra veckan skickade vi ifrån projektet Kompetens i Kronoberg ut inbjudan till våra frukostmöten. Alla medverkande företag ska ha fått ett mejl i sin inkorg med en direktlänk till anmälan. I anmälan anger ni som företag vilket frukostmöte (med plats) som passar er bäst samt antal medarbetare som ska med. Glöm inte att ange specifik kost om så är fallet. För att vi ska kunna planera ett så bra frukostmöte som möjligt är det bra om ni anmäler er så snart ni kan. Sista anmälningsdag 6 sephttps://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=0d972bf2d93f

Frukostmötenas syfte är att ge er utrymme att reflektera över de alternativ som projektet har att erbjuda, allt för att ni ska kunna få ut så mycket som möjligt av insatserna. Vi kommer under frukostmötet att gå igenom var projektet befinner sig just nu, utbildningsinsatser, vår utbildningskatalog samt processtöd. Vi kommer även ha besök av Anders Hytter som presenterar olika insatser i projektet. Till sist kommer vi även att gå igenom prioriteringslista, anmälan inför kommande inspirationsföreläsning och uppgiftshantering.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.


2018-08-23 13:10

Välkomna till bloggen för projektet Kompetens i Kronoberg!

Bloggen är till för dig som medverkar i projektet ”Kompetens i Kronoberg” men även för andra målgrupper som är intresserade av projektet löpande arbete. Syftet med bloggen är att ni ska få uppdaterad information om projektets arbetsgång och status. Här kommer ni även finna material, nyhetsbrev, utbildningar, relevanta datum och andra aktiviteter. Vi kommer att uppdatera bloggen löpande, och vår förhoppning är att denna blogg ska agera som ett kommunikationsverktyg med uppdaterad information.

Vid frågor kontakta gärna någon av oss,

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden.