Kompetensplattform

Region Kronoberg (tidigare Regionförbundet södra Småland) fick den 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Detta var ett uppdrag som gick ut till aktörer med regionalt samordningsansvar i hela Sverige. Bakgrunden till uppdraget var att det inte funnits någon sammanhållande funktion som arbetar med kompetensförsörjning sedan Länsarbetsnämnderna lades ner.

Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att de ska bidra till:

  • ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet,
  • ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering,
  • ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

Inom ramen för arbetet med kompetensplattformar har Region Kronoberg tagit fram kunskapsunderlag och behovsanalyser. Trots att alla regioner har fått samma uppdrag så ser arbetet mycket olika ut då ett av kraven var att man skulle ta vara på och utgå från befintliga strukturer och behov snarare än att bygga nytt. I Kronobergs län har vi arbetat operativt med olika regionala satsningar och just nu pågår framtagandet av en regional kompetensförsörjningsstrategi.

Läs inlägg om kompetensförsörjningsstrategin

Regionala kompetensplattformar på regeringen.se, öppnas i nytt fönster