Kategoriarkiv: Yrkeshögskolan

Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Region Kronoberg har ett statligt uppdrag som säger att vi ska följa och beskriva de kompetensbehov som finns i Kronobergs län. Som ett led i detta uppdrag har vi valt att varje år ta fram en kompetensrapport. Syftet med rapporten är att ge en bred nulägesbild av hur kompetensförsörjningen i länet ser ut men även att beskriva vilka framtida behov vi ser på den regionala arbetsmarknaden.

Detta är den fjärde kompetensrapporten som vi släpper. Vår förhoppning är att den ska fungera som ett dialogunderlag i olika sammanhang. Exempelvis kan den användas för att identifiera vilka utbildningsbehov som finns i länet. Men den fungerar även som underlag för att diskutera länets arbetsmarknad i ett bredare perspektiv.

I årets version har vi valt att försöka förenkla rapporten jämfört med tidigare år. Kompetensförsörjning är ett komplext område och vi använder mycket statistik för att beskriva det. Därför har vi valt att försöka hjälpa läsaren genom att beskriva hur statistiken kan tolkas. Vi har även valt att presentera en siffra på hur stort behovet förväntas att bli inom olika utbildningsområden. Detta hjälper läsaren att se inom vilka områden det kan uppstå en kompetensbrist inom i framtiden. Fortsätt läsa Nuläge över den regionala arbetsmarknaden 2018

Nulägesbild av den regionala arbetsmarknaden

Underlag MYH 2016-2I dialog med sakkunniga, branschrepresentanter och Arbetsförmedlingen har Region Kronoberg gjort en nulägesbild av hur den regionala arbetsmarknaden ser ut inom olika utbildningsområden och vilka kompetenser som efterfrågas inom de närmaste åren.

I denna rapport har vi valt att utgå från den områdesindelning som Myndigheten för yrkeshögskolan använder. Till respektive område har vi valt att identifiera SNI-koder som rimligen faller under dem för att kunna beskriva hur branschen har utvecklats i stort. Under respektive område presenterar vi även vilka yrken som finns inom det, hur många som har en utbildning inom det och hur stor andel av dessa som har ett arbete. All data förutom yrkesstatistiken går att följa över flera år vilket gör det möjligt att följa utvecklingen inom området.

I rapport finns ingen kvantitativ prognos med för de olika utbildningsinriktningarna. En sådan kommer att genomföras under hösten 2016.

Vid frågor om materialet, kontakta Robin Rikardsson alt. Jonas Mokvist på Region Kronoberg.

Underlaget i sin helhet hittar Ni här >>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

 

Examen för nya specialistundersköterskor

På försommaren avslutas två av Region Kronobergs yrkeshögskoleutbildningar. Då blir nästan 40 nyutbildade och kompetenta specialistundersköterskor tillgängliga för arbetsmarknaden. Specialistundersköterskorna har utbildat sig inom operation, anestesi och intensivvård eller barn.

Trappan är pyntad med björkris och ballonger. I luften ligger förväntan och glädje.

”Det här är det bästa jag har gjort”, säger en av studenterna.

Specialistundersköterskor

De nya specialistundersköterskorna har läst sin utbildning på heltid distans med studieort Växjö. De studerande, som är från hela landet, har en Fortsätt läsa Examen för nya specialistundersköterskor

Jobba direkt eller plugga vidare?

Intresse och talang kan ta dig långt. Går du dessutom ett yrkesprogram kan du välja mellan att börja jobba direkt efter skolan eller fortsätta studera. På alla yrkesprogram kan man nämligen, om man skulle vilja, välja att läsa kurser som ger grundläggande högskolebehörighet, d.v.s. behörighet till olika universitets- och högskoleutbildningar.

På sidan http://dintalang.se/ hittar du matnyttig information om att välja rätt yrkesutbildning på gymnasiet.

dintalang

/Catarina Lindahl-Petäjä – Processledare Vård- och Omsorgscollege

Yrkesutbildningens år!!

År 2016 inleds en kraftsamling och en unik satsning på Svensk yrkesutbildning. Initiativtagarna till WorldSkills Sweden, LO, Svenskt Näringsliv och Utbildningsdepartementet med Regeringen i spetsen, har beslutat att satsa extra resurser på att prioritera och lyfta den Svenska yrkesutbildningen för att möta arbetsmarknadens efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft.

En väg att göra detta är att öka attraktionskraften på yrkesutbildning genom en ökad satsning på olika åtgärdsprogram som kommunicerar bilden av vad modern yrkesutbildning betyder. Dels för samhället men framför allt för de ungdomar som står i beredskap att välja utbildningsinriktning.

Här kommer lite tips att använda för egen del och/eller i undervisning i syfte att öka attraktionskraft och kvalité i yrkesutbildning.

Sverige behöver fler yrkesskickliga talanger som ser till att allt fungerar. Välj en yrkesutbildning. Ett smart val för framtiden.

Den 1–3 december 2016 samlas ungdomar från hela Europa på Svenska mässan i Göteborg för att tävla om EM-titeln i yrkesskicklighet i Fortsätt läsa Yrkesutbildningens år!!