Kategoriarkiv: Linnéuniversitetet

Universitetet är en viktig part för den framtida kompetensförsörjningen och länets kommuner efterfrågar en närmare samverkan. Linnéuniversitet delar här med sig av vad som sker både vad gäller nya utbildningar men också nyheter och aktiviteter av olika slag som kan vara av intresse för dig som följer bloggen.

Sveriges äldsta skolkonferens firar 30 år!

Den 31 januari–1 februari 2018 arrangeras Växjökonferensen på Linnéuniversitetet i Växjö
Växjökonferensen är en årligen återkommande nationell utbildningskonferens för information och samtal om aktuella skol- och utbildningsfrågor. 2018 genomförs Växjökonferensen för 30:e året i följd. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

Nu fortsätter vi resan och lyfter fram tankar om kunskapandets miljöer. Grunden hittar vi i
ledorden FÖRSTÅ, FÖRKLARA och FÖRBÄTTRA. Att förstå och förklara världen vi lever
i är början till förändring. Ett arbete som bygger på tillit till professionen och modet att vara
uthållig. Förra konferensens tema ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet” handlade om hur vi formar skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför: globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering. Året innan handlade om de olika nivåernas inverkan i styrkedjan.
Under en lång följd av år har skolan utsatts för externa utvärderingar, förändringar
i styrdokument och politisk debatt. Det är nu dags att lita till den egna styrkan, förstå flödet
av förändringar och agera.

Fortsätt läsa Sveriges äldsta skolkonferens firar 30 år!

Möt våra studenter under karriärdagen Framtid i Välfärd 10 okt!

En karriärdag där offentliga, privata och ideella sektorn möts kring samarbete och framtida yrkesmöjligheter med fokus på välfärdssektorn. Passa på att presentera din organisation, jobb, sommarjobb, praktik/VFU och examensarbeten och träffa studenter. Ni erbjuds möjlighet att arrangera CV-granskning och speed-dating eller andra spännande aktiviteter.

Din organisation får tillgång till utställningsplats/monter under dagen för kreativa möten med studenterna. Studenterna som kommer till dagen läser exempelvis till sjuksköterskor, socionomer, och samhällsvetare mfl. (Dock ej lärarstudenter). Vi kommer i år ha mässan i Växjö och anordna bussar så att även studenter i Kalmar har möjlighet att delta. 2018 genomförs dagen i Kalmar.

Dag: Tisdag 10 oktober 2017
Tid: kl 10.00–15.00
Plats: K-Huset, Linnéuniversitetet, Växjö

Har du idéer kring hur din organisation vill synliggöra er eller anordna någon särskild aktivitet under dagen? Kontakta oss så fort som möjligt.
Inbjudan och möjlighet att anmäla sig kommer under andra hälften av juni.
Mer information om praktiska detaljer och ev. kostnad kommer.

Läs mer och anmäld din organisation här: Lnu.se/ karriardagen2017
Sista anmälningsdag 22 september.

Har du frågor och funderingar för dagen är du välkommen att kontakta oss.
Sprid gärna vidare till berörda i din organisation!

Är ni redan anmälda kan ni bortse från denna inbjudan.

För frågor kontakta:
Kristina Julin Nyquist 0470-767409
Elin Lindkvist, 0470-708110
Jan Novak, 0470-708016
samverkan@lnu.se

Välkommen!

Vill du vara mentor till en student?

Syftet med Linnéuniversitetets mentorprogram är att stärka studentens förutsättningar för kommande karriär och arbetsliv – och ge mentorerna möjlighet att bidra i denna process och möta framtidens medarbetare.

Upplägg för mentorprogrammet
Uppstartsträff i september/oktober
Uppföljningsträff i januari
Avslutningsträff i april

Kick-off för mentorprogrammet äger rum den 28 september i Växjö och den 5 oktober i Kalmar.

Läs mer om innehåll, upplägg och inriktningar – och anmäl dig som mentor!
https://lnu.se/mentorprogram

Kontakt: David Stigson, david.stigson@lnu.se, 0470-70 80 82

Juvelen i kronan…

Forskarutbildning är juvelen i kronan av utbildningarna på ett universitet. Det är då man lär sig att ställa de riktigt nyfikna och besvärliga frågorna som kan resultera i nya metoder, tjänster och produkter. Ofta är det varför-frågor; varför gör de på detta viset? Kan något göras annorlunda – och i så fall – hur vet vi om det blir bättre eller kanske sämre än förut?

Det är bara genom att lära sig ställa verkligt gränsöverskridande frågor och genom att också veta hur man söker efter ny och trovärdig kunskap som vi kan motverka faktarestinens. Åtminstone enligt mitt sätt att se saken. Jag som påstår detta är ämnesansvarig (professor) i socialt arbete och blev själv färdig med min forskarutbildning under tiden som jag var anställd som socionom i en skånsk kommun. Och jag vill verkligen slå ett slag för att fler tar chansen att ta detta steg i kompetenskarriär liksom att arbetsgivare vågar satsa på sina medarbetares och verksamheters kompetensutveckling.

Just nu finns det möjlighet att söka forskarutbildning i socialt arbete vid Linnéuniversitetet: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/Lediga-jobb/ Behörig är man om man har en examen på avancerad nivå i socialt arbete men ofta kan annan utbildning bedömas likvärdig, det avgörs från person till person. Vi utbildar självfallet även regionens medarbetare, vi skriver i så fall ett avtal om utbildningen som kan bedrivas på halvfart.

Ett bra tillfälle öppnas nu när vi ska anta en grupp doktorander. All erfarenhet pekar nämligen på att förutsättningarna att genomföra utbildningen ökar om en grupp forskarstuderande följs åt. Vi har exempelvis nyligen antagit en doktorand som finansieras av Landstinget Blekinge.

Nyfiken? Ring mig på 0470-767523 eller maila: Verner.Denvall@lnu.se

Text: Verner Denvall - Professor i socialt arbete via Linnéuniversitetet

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor

IT-kompeten på oväntat nära håll

På Teknikum i Växjö säkras återväxten för den lokala IT-branschen. Där jobbar man aktivt med att öka de ungas intresse för IT-utbildningar och IT-jobb. Men vad lär de unga sig egentligen, och vad kan de erbjuda IT-företagen? Detta och mycket mer tar IEC upp i den första delen av en reportageserie om IT-kompetens från gymnasieskolan som kommer att publiceras under våren 2017.

Gymnasieeleverna lär sig inte riktigt samma saker idag som för 25 år sedan. Den som tror att det handlar om att läsa en timmes Pascal i veckan får tänka om.

”Vi vill att de även ska lära sig sådant som inte är mainstream.”  – Daniel Lundberg, Teknikum

Tanken är att man ska vara anställningsbar direkt efter den yrkesförberedande delen och närmare 60 procent av eleverna får jobb direkt efter studenten.

Läs den första delen av reportageserie som är skriven av Petter Hamarbäck på IEC här >>>

/Jonas Mokvist – samordnare kompetensförsörjningsfrågor