Kategoriarkiv: Konferenser

Här hittar du information om konferenser som berör frågor inom utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Här kan du även ta del av underlag såsom dokumentation och presentationer i efterhand.

Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

I veckan hölls den nationella slutkonferensen av Plug In-projektet. En konferens med fokus på ungas egna röster. Åtta ungdomar som deltagit i projektet delade med sig av sina berättelser – #skolrevansch.

De ungas erfarenheter skiljer sig åt, vilket bekräftar att det inte finns en insats/åtgärd som fungerar för att fler unga ska fullfölja gymnasiet. Framgångsfaktorn är ett individanpassat stöd.

”Nycklarna för en lyckad skola för mig det är att man ser varje elev, och att ingen faller mellan stolarna. Att varje elev prioriteras, jämt. Och dom ska behöver extra stöd, ska få extra stöd.” (projektdeltagare)

Flera av projektdeltagarna uttrycker att de i Plug In har blivit lyssnade på, att någon har varit intresserad av vad de kan, deras utmaningar och egen bild av sin situation.

”Vår liv cirkulerar ju runt skolan. Och om man inte trivs där, och har problem där, så påverkar ju det allting”. (projektdeltagare)

Filmat material med ungdomarnas egna berättelse finns här.

Hur har det gått för ungdomarna som deltagit i Plug In 2.0?

Fortsätt läsa Projektavslutning med fokus på ungas egna röster

Erfarenheter från Plug In-projektet

Region Kronberg har sedan 2012 arbetat tillsammans med kommunerna i Kronobergs län för att fler ungdomar ska gå klart gymnasiet. Första delen av projektet avslutades sommaren 2015 (i samarbete med Regionförbundet Kalmar). Projektet övergick sedan i ny form, Plug In 2.0.

Projektet har fått stöd från Europeiska socialfonden (ESF) och haft en flernivåstyrning. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har varit nationell projektägare, Region Kronoberg har stått för den regionala samordningen och varit länken mellan nationell och lokal nivå. I länets kommuner har det konkreta arbetet bedrivits i så kallade projektverkstäder. Målgrupp och upplägg har varierat men alla har arbetat utifrån de identifierade framgångsfaktorerna.

Framgångsfaktorer

Ett antal framgångsfaktorer i arbetet med att motverka studieavbrott har identifierats. Samtliga utgår från ett individcentrerat arbetssätt.

Läs mer om framgångsfaktorerna här.

Regional projektavslutning

Plug In-projektet har nu avslutats lokalt och regionalt. Den 30 nov – 1 dec 2017 hölls en gemensam samling i länet – Fler unga måste fullfölja grund- och gymnasieskolan i Kronobergs län. Hur gör vi? Dagarna syftade dels till att sprida lärdomar och erfarenheter från projektet, dels att blicka framåt och lägga grunden för det fortsatta arbetet utifrån ett utbildning-, folkhälso- och kompetensförsörjningsperspektiv.

Här kan du ta del av dokumentation och filmade föreläsningar från den gemensamma samlingen: Fortsätt läsa Erfarenheter från Plug In-projektet

Sveriges äldsta skolkonferens firar 30 år!

Den 31 januari–1 februari 2018 arrangeras Växjökonferensen på Linnéuniversitetet i Växjö
Växjökonferensen är en årligen återkommande nationell utbildningskonferens för information och samtal om aktuella skol- och utbildningsfrågor. 2018 genomförs Växjökonferensen för 30:e året i följd. Konferensen speglar aktuell diskussion om utbildning och skola.

Nu fortsätter vi resan och lyfter fram tankar om kunskapandets miljöer. Grunden hittar vi i
ledorden FÖRSTÅ, FÖRKLARA och FÖRBÄTTRA. Att förstå och förklara världen vi lever
i är början till förändring. Ett arbete som bygger på tillit till professionen och modet att vara
uthållig. Förra konferensens tema ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet” handlade om hur vi formar skolan med tanke på de stora samhällsförändringar som vi står inför: globalisering, digitalisering, automatisering och polarisering. Året innan handlade om de olika nivåernas inverkan i styrkedjan.
Under en lång följd av år har skolan utsatts för externa utvärderingar, förändringar
i styrdokument och politisk debatt. Det är nu dags att lita till den egna styrkan, förstå flödet
av förändringar och agera.

Fortsätt läsa Sveriges äldsta skolkonferens firar 30 år!

Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

I förra veckan har Region Kronoberg genomfört den årligt återkommande vårkonferensen på Tylösand. Flertalet verkstäder i Plug in-projektet i länet deltog i en utbildningsdag den 16 maj som leddes av Linda Castell, SVA-lärare, utvecklingsledare, konsult åt Skolverket i (riktade insatser).

Linda Castell

Med utgångspunkt i personliga erfarenheter och stor sakkunskap belyste hon frågan om framgångsfaktorer för nyanländas lärande. Lindas egna guldkorn vad gäller framgångsfaktorer var bl.a. följande:

  • Bemötande och förhållningssätt
  • Kunskapssyn
  • Inkluderande arbetssätt
  • Interkulturellt förhållningssätt
  • Språket som resurs
  • Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • Nyanländas lärande är allas ansvar
  • Rektors pedagogiska ledarskap

Som synes påminner dessa om de framgångsfaktorer som Plug in-projektet arbetat fram. Bemötande och ett inkluderande arbetssätt betonas. Lärandet är allas ansvar. Inte minst lyfts rektors ansvar fram. En reflektion som kan göras är statsmakternas starka betoning på rektors ansvar. En kedja är inte starkare än dess svagaste länk och i den styrkedja som finns med de olika nivåerna i utbildningssystemet kan man fundera över vilka möjligheter en ensam rektor kan ha för att upprätthålla kvalitet och kontroll. Fortsätt läsa Framgångsfaktorer för nyanländas lärande

Växjökonferensen – Att leda mot framtidens kompetenser

Växjökonferensen är en nationell arena för framtida skol- och utbildningsfrågor och arrangerades för 29:e året i rad. I onsdags och torsdags var det dags för 2017 års konferens där 180 deltagare var samlade för att lyssna på en rad spännande föreläsare. Årets tema för konferensen var ”Att leda mot framtidens kompetenser – mod, motivation, nyfikenhet”.

Infokondriker, läsförstånd, skenbajsa – det var några av orden som Micael Dahlén, ekonomiprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm, lanserade vid sin öppningsföreläsning i samband med Växjökonferensen. Det pratas mycket om vikten av läsförståelse knutet till skolvärlden, men Micael Dahlén ville istället lyfta fram ett annat ord – läsförstånd.

En annan föreläsare under konferensen var Ida Karlberg Gidlund, verksamhetschef för Teach For Sweden.

– Vad mamma och pappa har för utbildningsbakgrund är det som kommer avgöra hur det går i skolan, konstaterade Ida Karlberg Gidlund. Är det verkligen rimligt år 2017?

Dag 2 fortsatte med flera spännande föreläsare bland annat Lena Fritzén från Linnéuniversitetet. Vad som kännetecknar en excellent lärare har vi ganska god kunskap om, men hur ska utbildningssystemet organiseras för att svara upp mot behoven togs upp.  Vilka utmaningar och möjligheter det svenska utbildningssystemet har berättade Erik Nilsson, statssekreterare på utbildningsdepartementet om. Dagen avslutades med Jonas Hassen Khemiri, föreläsare, författare och dramatiker. Träffsäkert, professionellt och berörande,  ingen av deltagarna gick oberörd efter den föreläsningen.

Om du vill läsa mer om föreläsarna och reflektioner från dagarna rekommenderar vi Twitter eller Växjökonferensen på Facebook. Inom kort presenterar vi nästa års datum för konferensen på www.vaxjokonferense.se

Detta bildspel kräver JavaScript.

/Sofie Schentz Magnusson