Om satsningen

Vi tror på att växa av en cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är en satsning i samverkan som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Om regionerna samverkar och våra företag och kommuner utvecklas hållbart och cirkulärt, utvecklas samtidigt våra regioner till förmån för alla som verkar och bor här, såväl nu som i framtiden.

Syfte och mål

  • Inspirera och höja kunskap om cirkulär ekonomi, hur det kan användas som ett innovativt verktyg i affärs- och verksamhetsutveckling.
  • Bistå näringsliv och offentlig verksamhet med ett fördjupat stöd och verktyg för en cirkulär omställning genom kostnadsfri verksamhets- och affärsutvecklingsrådgivning till små och medelstora företag samt kommuner.
  • Stärka och utveckla samverkan mellan aktörer som jobbar med cirkulär ekonomi.
  • Ta fram modeller för att integrera jämställdhetsarbete med cirkulärekonomiskt arbete.

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län är ett treårigt samverkansprojekt
som sträcker sig från 1 september 2018 till 30 juni 2021. Det finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Kronoberg och Region Kalmar län där Region Kronoberg är projektägare. Linnéuniversitetet är samverkanspart. I projektet ingår även Energikontor Sydost och Sustainable Småland.

Projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län (CRKKL) övergår den 1 juli 2021 till ordinarie verksamhet i våra regioner. Betydelsen av cirkulär ekonomi är stor och arbetet i våra län fortsätter! Du hittar oss fortsättningsvis oss på regionkronoberg.se/cirkulär ekonomi och på Cirkulär ekonomi – Region Kalmar län

Betydelsen av cirkulär ekonomi i framtiden

Den 2 april nådde Sverige sin Overshoot Day 2021, alltså dagen då vi i år förbrukar mer av jordens resurser än den skapar naturligt. Det blir allt mer tydlig att vi alla behöver sätta vårt agerande i relation till planetens gränser – hur många och vilka resurser och energikällor får vi använda för att vi ska kunna uppnå Parisavtalets 1,5 graders mål? Det gäller att säkerställa att vi och följande generationer ska kunna leva och bo bra även i framtiden. I världen har vi med Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. I Europa har vi Gröna Given, som är EUs nya färdplan för hållbar ekonomi, där miljöfrågorna är grunden för en tillväxtstrategi och sätter ramen för framtida regleringar. Nationellt går vi från tillväxtpolitik till utvecklingspolitik.

Vi ser en stor potential i cirkulära affärsmodeller som skapar vinst på ett annat sätt än vi är vana vid – och förlänger livslängden av produkter, skapar cirkulära materialflöden och på så sätt minska resursuttaget och växthusgasutsläppet rejält. Därför pratar vi omställning  och samverkan och det gäller företag, kommuner och regioner. Cirkulära Kronoberg och Kalmar län har visat sig vara en framgångsrik katalysator i omställningen.

Nu behöver vi ta nästa steg! Regelverk och politiska mål behöver gå hand i hand med konsumenternas efterfrågan, producenternas förmåga och uthållighet. Hållbarhet och cirkulär ekonomi ska vara utgångspunkten i det vi gör, inte något som görs vid sidan av. Hållbarhet ska skapa utveckling och konkurrenskraft.

/Christel Gustafsson, regional utvecklingschef, Region Kronoberg och Helena Nilsson, regional utvecklingschef, Region Kalmar län