Hänt

Här hittar du ett axplock av aktiviteter vi har genomfört för cirkulär omställning i Kronoberg och Kalmar län.

Konferensen Hållbar och lönsam utveckling – cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län

Fler behöver ställa om till cirkulär ekonomi och det lönar sig! Detta var budskapet på vår slutkonferens när ca 150 deltagare lyssnade på erfarenheterna från olika verksamheters omställningsresor.

I en cirkulär ekonomi ses allt material som en värdefull resurs. Avfall ska helst inte uppstå: Istället behålls resurserna i samhällets kretslopp eller så återförs de till naturens kretslopp på ett hållbart sätt. Här ser du vår film som förklarar konceptet.

Under konferensen fick deltagarna ta del inspirerande föredrag och framtidsspaningar och lyssna till flera lokala företag som börjat sin omställning till en cirkulär ekonomi.

IKEA som globalt företag har börjat sedan ett antal år att jobba med cirkulär ekonomi berättade Per Stoltz, sustainability leader, Ingka Group i sitt föredrag. Det finns många olika delar som vi behöver fokusera på, designfasen, mötet med kunden och hur vi producerar våra varor. Cirkulär ekonomi är ett verktyg för oss att jobba med de utmaningar vi har vad gäller klimatet och begränsade resurser. Men vi gör det här också för att vi ser att kunderna ändrar beteende mot att ägandet inte är riktigt lika viktigt längre, plus en vilja att begränsa sin klimatpåverkan.

Byggföretaget Sizes skapades för att vi såg en affärsmöjlighet att bygga hållbart, berättade Niklas Andersson, vd Sizes under konferensen. De samarbeten vi har idag med stora beställare bygger på att de ställer hårda krav på både på klimatneutral nybyggnation och i sina nuvarande bestånd.

Vi fick även lyssna till Jonas Carlsson, vd på Farmerrain, som i sin verksamhet först tänker cirkulärt och sen försöker hänga på det som ska göra efter.  I den här filmen får du höra Jonas berätta mer, och se andra goda exempel från driftiga kommuner och företagare som går före i Kronoberg och Kalmars omställning till cirkulär ekonomi.

Under konferensen lanserades också ett nytt verktyg som ska hjälpa olika typer av verksamheter att ställa om. I projektet har forskare på Linnéuniversitetet sett att innovationsförmågan stärks när miljömässig hållbarhet kopplas ihop med jämställdhet och mångfaldstänkande. Här hittar du verktyget >> ”den cirkulära resan”.

Totalt har projektet haft närmare 2000 deltagare på olika aktiviteter och det är bara början. Omställningen till en cirkulär ekonomi fortsätter och vi hoppas att konferensen gav ytterligare energi, inspiration och kunskap.

Cirkulärt byggande

Inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län har vi satt ett extra fokus på cirkulärt byggande. Det har vi framförallt gjort genom att initiera och genomföra en webbinarieserie i tre delar och en workshop om hållbart och cirkulärt byggande, samt ett tredagars innovationshackathon.

Bygg- och rivningsavfall utgör en av samhällets största avfallsströmmar och bygg- och fastighetssektorn svarar för nära 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Dessutom bidrar byggsektorn till stora utsläpp utomlands genom importvaror. Förutom klimatet belastar det ekonomin då tusentals ton användbara och värdefulla material och produkter går till spillo. Cirkulära byggmetoder där material kan återanvändas och återvinnas kan minska klimatpåverkan, förbättra resursanvändningen och öka lönsamhet.

Webbinarieserie: Hur kan cirkulära byggmodeller bidra till minskade byggkostnader & ökad välfärd?

Med cirkulära byggmodeller kan vi få minskade byggkostnader och ökad välfärd. Det handlar om att hitta rätt arbetsmetoder, samverkansformer och affärsmodeller. Därför arrangerade Cirkulära Kronoberg och Kalmar län, Vidingehem och Tengbom arkitektkontor en unik serie med tre webbinarier och en digital workshop där möjligheterna belystes och diskussion fördes kring hur vi på ett effektivt sätt kan påbörja arbetet med ett cirkulärt och på alla sätt hållbart byggande.

Webbinarium 1. Vägen mot cirkulärt byggande – fem nyckar till en cirkulär byggbransch, Ivana Kildsgaard, Tengbom

Webbinarium 2. En cirkulär möbelbransch – hur ställer man kraven? Thomas Nyström, Sustainable Business, RISE

Webbinarium 3. Nyttor, utmaningar & potential med cirkulärt byggande Johanna Andersson, Centrum för cirkulärt byggande, IVL

Webbinarium 4. Digital workshop – Hur kan cirkulära byggmodeller bidra till minskade byggkostnader & ökad välfärd? Workshopen leds av Tengbom

Re:bygg hackathon

Under tre dagar anordnades Re:bygg hackathon i syfte att öka innovationskraften och bidra till förändring i byggbranschen. Totalt arbetade fem team med att ta fram lösningar för återanvändning, rekonditionering och återvinning på en industriell skala. Bland deltagarna fanns allt från representanter för stora byggherrar, arkitektkontor och återvinningscentraler till forskare, studenter och hållbarhetsspecialister. Hackarna fick tre utmaningar att välja bland, Rivning, Glas och Ombyggnation, där varje utmaning ägdes av en aktör; Stena Recycling, Saint Gobain, samt Växjöbostäder. Efter tre dagars intensivt och digitalt ”hackande” utdelades två pris; ett utsågs av juryn och ett röstades fram under resultat och vinnarceremonin som publikens pris. Både jury och publik lade sin röst på bidraget A2A, avfall till användning . Lösningen går ut på att att förenkla demontering och sortering vid rivning på plats. Genom en applikation i mobilen kopplas olika aktörer i värdekedjan ihop vilket bidrar till ökad kompetens hos användaren.

Det vinnande bidraget heter A2A och utvecklades av Ann Charlott Hästö, ACH architecture AB, Camilla Berggren-Tarrodi, ÅWL arkitekter, Maja Lindborg, Chalmers, och Jarl Bengtson, Climate Recovery.

Cirkulär omställning med hjälp av AI

Ungefär 80 % av klimat- och miljöpåverkan av produkter och material avgörs i
designfasen. Om vi tänker rätt från början, utvecklar nya affärsmodeller och tar hjälp av teknik kan vi förlänga livscykeln för produkter, öka återanvändning och återvinning samt minska mängden avfall som genereras. AI är digitala teknologier och verktyg som möjliggör automatiserad informationsbehandling som kan stötta design och utveckling av cirkulära produkter, öka spårbarheten för produkter och material, möjliggöra cirkulära affärsmodeller samt addera viktiga byggstenar i cirkulär teknik och infrastruktur.

Webinarium om AI och digitalisering som möjliggörare för hållbar lönsamhet

Hur kan AI möjliggöra den cirkulär ekonomin? Vem kan använda AI? Hur kommer man ingång? Detta var några av de spännande frågorna som lyftes på webbinariet.