Hur ställer du om?

Vad är cirkulär ekonomi och varför behöver vi ställa om till en cirkulär ekonomi?

I en cirkulär ekonomi ses allt material som en värdefull resurs. Avfall ska helst inte uppstå: Istället behålls resurserna i samhällets kretslopp eller så återförs de till naturens kretslopp på ett hållbart sätt. Cirkulär ekonomi är också ett uttryck för ekonomiska modeller och för affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp i ett företag, samhälle eller en organisation används snarare än linjära processer som annars hittills har varit dominerande. 

Här har vi samlat information och verktyg som kan hjälpa dig och din verksamhet att ställa om till cirkulär ekonomi.

Se filmerna om initiativet Cirkulär ekonomi i Kronberg och Kalmar län och inspireras av lokala företag som går före i Kronoberg och Kalmar läns omställning till cirkulär ekonomi.

.

Två modeller för att underlätta arbetet

Här hittar du två modeller som underlättar arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi – ”Den cirkulära resan” och ”Cirkulär Business Model Canvas”.

Den cirkulära resan
Den cirkulära resan är utformad för organisationer av alla storlekar och inriktningar som vill påbörja eller fortsätta sin hållbarhetsresa. Verktyget utgår från att resan måste omfatta såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter. Det innehåller kartor och övningar som hjälper organisationer att arbeta med dessa breda perspektiv och att hitta sin egen väg framåt. Verktyget är tänkt att vara en lättillgänglig och överskådlig orientering samt metod för hållbarhetsarbetet. Verktyget är framtaget av Linnéuniversitetet inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län.

Verktyget Den cirkulära resan
Guide för cirkulär verksamhetsmodellering (affärsmodellering)

Cirkulär Business Model Canvas
Cirkulär Business Model Canvas, är en variant av det ursprungliga verktyget Business Model Canvas  för affärsutveckling. Modellen med rutorna innehåller exempel som tar användaren i riktning mot att utveckla affärsmodeller som ansluter till cirkulär ekonomi. En cirkulär affärsmodell skapar högre resurseffektivitet, med möjligheter till bättre lönsamhet och nytta för miljön som resultat. Du hittar mer information om verktyget på Tillväxtverkets webbplats:

Verktyget Cirkulär Business Model Canvas
Guide till verktyget Cirkulär Business Model Canvas

Industriell symbios

Det finns stora möjligheter för näringslivet och organisationer att samverka kring sina resurser och avfall där innovativa samarbeten utvecklas och nya hållbara affärsmodeller växer fram. Där kommuner och regioner aktivt arbetat för att stötta industriell symbios kan vi se tydliga resultat med företag som växer och affärsrelationer som stärks samtidigt som avfall tas tillvara som resurser och utsläppen av växthusgaser minskar.

Inom Cirkulära Kronoberg och Kalmar län har vi valt att sätta ett extra fokus på industriell symbios med fokus på vatten som resurs. Detta har vi gjort genom en kartläggning i form av en nulägesanalys som syftar till att visa på förutsättningar, möjligheter och utmaningar för industriell symbios med fokus på vatten som resurs i Kronoberg och Kalmar län.

Här hittar du några goda exempel på industriell symbios:
Kalundborg Symbiosis
Sotenäs Symbioscenter
Händelö Eco-Industrial-Park

Ny forskning

Forskningen i Cirkulära Kronoberg och Kalmar län använde medskapandemetoder för att undersöka hur organisationer och företag, med olika inriktningar och storlekar kan ställa om. Forskningen är nyskapande i hur den sammanförde cirkularitet med jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, och därmed sammanför sociala, miljömässiga och ekonomiska hållbarhetsmål. Ett viktigt resultat av forskningen är just att sammankoppling av olika hållbarhetsdimensioner kan öka innovationsförmågan. Sammantaget mynnade forskningen ut i verktyget ’Den cirkulära resan’ som ska stödja verksamheter att genomföra omställning. Vidare skrevs ett antal vetenskapliga artiklar. Länkar till dessa artiklar blir tillgängliga eftersom de publiceras. Nedan hittar du en sammanfattning av forskningen, som genomförts av forskare vid Linnéuniversitet.

Arbetet fortsätter! Region Kronoberg och Region Kalmar län

Projektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län (CRKKL) övergår den 1 juli 2021 till ordinarie verksamhet i våra regioner. Du hittar oss fortsättningsvis på regionkronoberg.se/cirkularekonomi och
Cirkulär ekonomi – Region Kalmar län